Блог

Чому в поліції ігнорують заяви про кримінальні правопорушення.

Тим хто звертався до правоохоронних органів із заявою (про кримінальне правопорушення) відомо, що більшість таких заяв ігнорують. Оскільки заяви про вчинення кримінальних правопорушень розглядаються правоохоронними органами зазвичай не відповідно до статті 214 КПК України, а у порядку, спеціально встановленому відомчими актами цих органів, або відповідно до Закону України «Про звернення громадян», чим

нівелюють мету й завдання запровадження ЄРДР та взагалі філософію КПК України, покликану на захист прав і свобод усіх учасників кримінального провадження з перших годин здійснення досудового розслідування.

Такі заяви в органах поліції, як правило, реєструються у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що ведеться відповідно до наказу МВС України від 08 лютого 2019 року No 100. «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події». Після реєстрації̈ таких заяв у ЖЕО (журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події) органи поліції̈ проводять перевірки за результатами яких складають висновки про відсутність складу кримінального правопорушення.

Проте,стаття 214 КПК України покладає обов’язок на слідчого, дізнавача, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому відмова у прийнятті та реєстрації̈ таких заяв чи повідомлень про кримінальні правопорушення не допускається.

Відповідно до усталеної правової позиції Конституційного Суду України (Рішення від 22 вересня 2005 року No 5-рп/2005, від 08 червня 2016 року No 3-рп/2016) у якій Конституційний Суд України наголошує, що відповідно із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі. Конституційний Суд України виходить із того, що принцип правової визначеності не виключає визнання за органом державної влади певних дискреційних повноважень у прийнятті рішень, однак у такому випадку має існувати механізм запобігання зловживанню ними. Цей механізм повинен забезпечувати, з одного боку, захист особи від свавільного втручання органів державної влади у її права і свободи, а з другого — наявність можливості у особи передбачати дії цих органів. Оскільки стаття 214 КПК України чітко, недвозначно вказує на необхідності внесенні відомостей до ЄРДР. У слідчих немає підстав її ігнорувати.

Особі, яка звернулася до органів поліції із заявою про кримінальне правопорушення, відомості якої не було внесено до ЄРДР, слідчий допомогти не зможе. Тому що проведення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність. Згідно ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого слідчий вправі провести необхідні слідчі дії (провести допит, слідчий експеримент, залучити експерта для проведення експертизи і т. ін.).

Тому розглядати заяви про кримінальне правопорушення потерпілих осіб від злочину, які потребують допомоги з боку правоохоронних органів, посилаючись при цьому, на Закон України «Про звернення громадян» є нічим іншим, як очевидним нехтуванням прав людини з боку слідчого.

Невсення відомостей також впливає на строки, ефективність та якість досудового розслідування.

Європейський суд акцентує увагу, на проведенні ефективного офіційного розслідування кримінальних справ, чим висловлює сталу позицію, вказуючи у своїх рішеннях на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування … має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність встановлення причини … або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (рішення у справах «Ніконенко проти України» від 14.11.2013 року, п.44, «Мута проти України» від 31.07.2012 року, п. 61, «Карабет та інші проти України» від 17.01.2013 року, п.259).

Щодо шаблону відмови «немає ознак складу кримінального правопорушення».

Закон не вказує, що наявність «складу злочину» є обовязковою умовою при внесення відомостей до ЄРДР. Щоб внести відомості до ЄРДР достатньо, щоб заява містила «ознаки злочину» (а не «склад злочину» який вимагають слідчі, оскільки на даному етапі мова йде не про вручення підозри чи обвинувального акту).

Такої позиції дотримуються і суди коли своїми рішеннями зобов’язують слідчих внести відомості до ЄРДР.  

Тому виходячи з вищевикладеного доцільним буде одразу акцентувати увагу правоохоронців на необхідності внесення відомостей до ЄРДР та зазначити про це у заяві. Після чого не чекати місяць на відмову з боку поліції, а одразу, після спливу 24 годин, вимагати від правоохоронців внести відомості до ЄРДР та надати вам витяг з ЄРДР. У противному випадку звертайтеся одразу зі скаргою до суду.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *